Kontakta oss gärna med synpunkter på vår verksamhet!

Vill du bli medlem kan du antingen maila namn och adress till oss,

eller betala in avgiften till vårt pg 110959-4.

Årsavgiften 2011 är 200 kr för enskild, 300 kr för par med samma adress.

Glöm inte ange namn och adress på inbetalningen!!

Alla frågor kan mailas till    info@litteraturensvanner.se

eller till ordföranden Kaeth Gardestedt     ordf@litteraturensvanner.se


Vill du anmäla dig till ett engagemang, skriv till   anmalan@litteraturensvanner.se

eller ring Inger Olsson, tel 040-15 39  07 alt. 040-26 95 45 (med telefonsvarare).


Vår postadress är Box 5259, 200 72 Malmö


Väl mött!

hälsar  ”nygamla” styrelsenKlicka här för att läsa >>> Verksamhetsberattelse 2010.pdf
Här ser du styrelsen, omvald efter  Årsmötet mars 2011. Fr.v.

Desirée Ljungberg, skattmästare - 2012, Weine Fransson, vice ordförande -2012                    

Sven Adamsson, reseansvarig, suppleant - 2012, Inger Olsson, klubbmästare - 2012,

Åke Persson, postmästare - 2013, Kaeth Gardestedt, ordförande - 2011

Saknas på bild: Inger Lundgren, sekreterare - 2013.Som revisor för ett år nyvaldes Sven-Olof Coos, medan Nils Brendenstam omvaldes.

Marianne Andersson och Pia Brandt omvaldes till revisorssuppleanter för ett år.

Då Sven-Olof Coos avlidit, går Marianne Andersson in som revisor.