"It is a truth, universally acknowledged, that a single man in possession of a fortune, must be in want of a wife."

Med den berömda första meningen i Jane Austens (1775 - 1817) roman Stolthet och fördom inledde musikerduon  Cecilia Alrikson och Anna Braw sitt program.                                                                 

I ett rikt och varierat program underhöll oss Anna och Cecilia med musik, sång och berättande. Upplästa stycken ur Jane Austens olika romaner visade hur levnadsförhållandena för unga kvinnor  i medelklassen på den engelska landsbygden kunde vara kring sekelskiftet 1700 - 1800. Äktenskapet blev en överlevnadsfråga. Alternativet kunde vara att arbeta som guvernant eller som lärare i en internatskola.

Prästdottern Jane Austen fick undervisning av fadern och gick också i en internatskola. Kantorn i församlingen gav henne pianolektioner. Hon började tidigt skriva romaner, men det dröjde till 1811 innan hennes första bok, Förnuft och känsla, publicerades. I böckerna skildrade hon livet i den engelska lantliga aristokratin och den unga kvinnans villkor där. Unga kunde inte umgås på tu man hand, men i en kontradans kunde de mötas och samtala. Mannen hade förmånen att välja, i äktenskapet skulle han sörja för kvinnans uppehälle.

I en paus i berättandet och musicerandet serverades kaffe och en muffins.

Musik från tiden framfördes på ett strålande sätt av Anna och Cecilia. Solosång, duetter och instrumentalmusik (viola, violin och klaviatur) interfolierade berättandet och uppläsningarna. En höjdpunkt blev framförandet av Händels Lascia ch´io Pianga (ur Rinaldo).

Anna och Cecilia avtackades med vinflaskor och varma applåder.

Liksom tidigare fick de deltagare som betalt medlemsavgift välja en bokgåva.

Text Olle Fridberg.  Foto:Tage Zeberg och Kaeth Gardestedt (video)

Afternoon tea söndagen den 29 januari

med ett musikalisktprogram varvat med högläsning framfört av

Cecilia Alrikson och Anna Braw