ÅRSMÖTE

16 mars 2018

Att ha fullsatt salong vid årsmötet innebär att många medlemmar har möjlighet att tycka till och framföra åsikter om föreningens verksamhet.

En positiv känsla för styrelsen.

Dagordningen genomgicks snabbt även detta år och enligt revisorns förslag gavs styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

Sally Sandgren invaldes som ny ledamot efter Inger Asker som tackat nej till omval.

Sekreteraren Anita Eriksson tackade ordföranden för det gångna året med en härlig vårbukett.

Protokollet kan du läsa genom att klicka här. Även verksamhetsberättelsen går att ladda hem genom ett klick här.


Efter en god wallenbergare hälsade Kaeth Mikael Neumann välkommen.

Om Mikaels underhållning finns att läsa på nästa sida.